top of page
גלריית פריסקופ 2010

ג'קרנדה קורי יוצרת אובייקטים מופנמים, מכונסים בעצמם ומאופקים החושפים את מה שנמצא מאחורי ומתחת, כאנלוגיה למאבקים ולמסתורין הפנימיים של הנשמה. עיוותים אורגניים משתלבים בתצורות מכניות משהו לכדי קולאז' חדש של צורות, פועל יוצא מהכלאה של אורגניזמים לא דומים ברוח הסוריאליזם. בניגוד לכלים הצבעוניים הקודמים שלה, שפרצו לעולם ובעבעו באנרגיה זורמת, החלקים הנוכחיים מתעסקים בנסתר, תוצאה של פנייה מהורהרת פנימה. 

AMH_3323
AMH_3354
AMH_3373
AMH_3362
AMH_3369
AMH_3350
AMH_3337
IMG_9730_edited
AMH_3341
AMH_3302
AMH_3342
AMH_3363
AMH_3327
AMH_3322
AMH_3368
AMH_3319
AMH_3311
AMH_3306
AMH_3313
bottom of page