top of page
גלריית פריסקופ 2006

ג'קרנדה קורי מרכזת את אירועי הקומפוזיציה והצבעוניות שלה בגבולות האגרטל, עם המרכיבים המסורתיים של בסיס, גוף וצוואר. האגרטל הוא הכלי הראשוני המוכר לנו מאז ומעולם, מאז התקופה שבה בן האדם הראשון לקח גוש חימר ויצר אותו למיכל. 
קורי יוצרת מתוך אנרגיה חיה שהיא שואבת מהאדמה, כלים עם פטינות הלוכדות חלומות מכושפים, פיסות זכרונות ילדות, צורות טבעיות והבזקי אגרטלים של היסטוריה וארכיאולוגיה. 

Jacaranda Kori Ceramic ג'קרנדה קורי קרמיקה קדרות
bottom of page