top of page
היעשות פלסטיק 2022

בית בנימיני

פרוייקט "היעשות פלסטיק" של ג'קרנדה קורי, עוסק בתהליכים הדיסטופיים  העוברים על הפלנטה בתקופת האנתרופוקן:  מעולם מלא תקווה ורצון לקידמה, בשנים האחרונות הולכת ומתבררת הטרגדיה הגדולה של כדור הארץ: חומרי הפלטה של דלקים, זיהום אוויר ותעשיית הפלסטיק – הם המזהמים הגדולים והקשים ביותר של הסביבה הטבעית, ויגרמו בסיכומו של דבר לחורבן המאזן העדין שעל פני הפלנטה שלנו.  שואב את השראתו מן הכתיבה של ג'יל דל....

bottom of page