top of page
Perisope 2010

ג'קרנדה קורי יוצרת אובייקטים מופנמים, מכונסים בעצמם ומאופקים החושפים את מה שנמצא מאחורי ומתחת, כאנלוגיה למאבקים ולמסתורין הפנימיים של הנשמה. עיוותים אורגניים משתלבים בתצורות מכניות-משהו לכדי קולאז' חדש של צורות, פועל יוצא מהכלאה של אורגניזמים לא דומים ברוח הסוריאליזם.

בניגוד לכלים הצבעוניים הקודמים שלה שפרצו לעולם המבעבעים באנרגיה זורמת, החלקים הנוכחיים מתעסקים בנסתר, תוצאה של פנייה מהורהרת פנימה. ג'קרנדה בחרה במוטיבים אורגניים כהשראה שלה, מתחקה אחר המבנה הפנימי של טבע הדברים, מציירת אותו החוצה ומקפיאה אותו על פני השטח כטביעות מאובנות של זיכרון של חיים קודמים. מוטיבים אורגניים המשולבים באלמנטים מיניים כמטאפורות לאינסטינקט החיים יוצרים אובייקטים כמו-פולחניים קטנים, המציעים פיתוי מתוק מפרטיהם המטופלים בקפידה כזו. 

שרי פארן
אוצרת גלריית פריסקופ
2010, "TYPES"
 

bottom of page